Genderové rozdíly v businessu

Gender Pay Gap (GPG) v překladu znamená příjmovou propast mezi ženami a muži a dá se chápat jako zrcadlo společnosti. Témata, která na GPG navazují, jsou matky samoživitelky v hmotné nouzi, bezdětné kariéristky, sexuální harassment na pracovišti nebo takzvaný „skleněný strop“ a „skleněný útes“.

Propast, nebo nafouklá bublina?

Věřím tomu, že se najdou lidé, kteří budou rozdíl v příjmech mezi oběma pohlavími vnímat jako přirozený a samozřejmý. Jistě, pro takový názor existují celkem relevantní důvody. Pokud pay gap počítáme jako rozdíl mezi průměrnou hodnotou souhrnu příjmů všech mužů a průměrnou hodnotou souhrnu příjmů všech žen, pak se na výsledku podílí čas, který ženy tráví na mateřská a rodičovské „dovolené“.

Jenže existuje také metoda očištěné GPG (adjustovaný GPG), která porovnává příjmy mužů a žen na srovnatelných pozicích a s podobnými pracovními předpoklady, jako je věk, vzdělání nebo praxe. Pokud i tato metoda deklaruje ve výsledcích zmíněnou propast, pak logicky poukazuje na zavedenou diskriminaci.

Gender Pay Gap v České republice

V České republice se hodnota GPG pohybuje kolem 20 % a adjustovaný GPG osciluje kolem 10 %. Celkem zajímavý detail najdete při oddělení veřejného a soukromého sektoru. V prvním případě představuje očištěný GPG zhruba 5 %. Naopak soukromý sektor vyplácí „slabšímu“ pohlaví odměnu s očištěným GPG 11 %.

Sklo pro ženy, kam se podíváš

Důvody k nižším mzdám pro ženy jsou různé. Na pracovním trhu se setkáte s přímou diskriminací (jednoduše nižší plat), nepřímou diskriminací (upravit pracovní podmínky tak, aby byly nesplnitelné, není až tak složité), horizontální segregací trhu práce (ženy více pracují v odvětvích s nižším příjmem), vertikální segregací trhu práce (kolik žen najdete ve vrcholovém managementu firem?) i genderovými stereotypy (společnost vychází z představ o lepších kvalitách mužů pro řídící role).

Z výše popsaných důvodů vyplývají efekty skleněného stropu a skleněného útesu. Efekt skleněného stropu popisuje situaci, kdy ženu při povyšování na pracovišti opakovaně „předbíhá“ muž a ona se může směrem nahoru pouze „dívat“, aniž by se tam kdy dostala. Experimenty naopak prokázaly, že během firemních krizí jsou řídící pozice spontánně obsazovány spíše ženami. Ty jsou však po zažehnání nejistoty zase „shozeny z kariérního útesu“ dolů a nahrazeny mužským vedením.

Výchova dívek v Čechách

Část úspěšných žen, které „prošly“ svým skleněným stropem, používá rétoriku, která tak trochu obviňuje zbytek „něžného pohlaví“ z nedostatečné snahy a cílevědomosti. V jejich vyjádřeních najdete často zmínku o podpoře ze strany rodiny a překonání skromnosti nebo studu. Troufnu si říct, že mezi řádky dohledáte vlastně přiznání těchto žen, že se musely vzepřít naučeným povahovým vlastnostem, za něž byly během celého dospívání ceněné.

Rozvrácení biologických rolí

Výchova aktivně podporuje dívky v aktivitách, které tlumí zájem o dominanci nebo velení. Připravujeme je na to, že v dospělosti budou dělat hromosvod svým partnerům a šéfům, protože pro svou neutuchající podporu budou „potřebné“. Nic neuklidní ředitelovy nervy tolik jako asistentka, která přinese kávu a nějakou tu sušenku ve správnou chvíli. Využíváme přitom geneticky zabudovanou schopnost trpělivosti, která je tolik potřebná k péči o rozvíjející se nesamostatná „mláďata”, a vysokou adaptabilitu nutnou pro zajištění jejich přežití. Na celém tomto fondu energie určené pro potomky dnes parazituje mužská populace, která ztratila svou vlastní roli bojovníků a mentálně se přerodila v děcka.

Závěrem – ženské teritorium

Faktem je, že ženský přístup je teritoriální a vůči konkurentkám se vymezuje. Zatímco muži ve vedení se dokážou podřídit a akceptovat právo silnějšího, ženy si s sebou umí nosit jistou míru dlouhodobé zášti a pamatují si příkoří z minulosti. To může ovlivnit jejich schopnost kooperace nebo řízení týmu. Chytrá žena však ví, že je jen otázkou cviku své emoce zvládnout.

Na sociálních sítích proto najdete tématické skupiny sdružující ženy, které si vzájemně pomáhají a předávají si informace o pracovních nebo kariérních příležitostech (Holky z marketingu, Maminkatelky). Podnikání žen má svou vlastní podporu například u Czechinvestu v seriálu školení pro začínající podnikatelky. V silně konkurenčním prostředí si tedy znevýhodněná skupina pomalu tvoří vlastní budoucnost.

Autor

Aneta

administrator

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Podobné články