Etika podnikání

„Jak daleko můžete v podnikání zajít?” Už samotná otázka značí blížící se morální kocovinu. Nůžky společenské uvědomělosti firem se rozevírají čím dál tím více. Na jedné straně se rýsují těžcí ranaři, rozhodnutí získat z přicházející ekonomické recese maximum. Proti nim se aktivizují sluníčkáři, kteří chtějí s etikou v podnikání pomalu dláždit ulice. 

Takže světí účel prostředky? Možná by měla být položená jiná otázka: Jaký je předpokládaný účel a jaká bude skutečná získaná hodnota, když ho naplníte?

Etika v podnikání a trocha filosofie

Víte, jaký je rozdíl mezi mravem, morálkou a etikou

  • Podle jednoho z našich soudobých filosofů přijímáme mravy v dětství skrz autoritativní vštěpování normovaného chování („To se nedělá“). 
  • Morálku odvozujeme od toho, co my sami považujeme za „dobro“. Proto se vaše morálka nemusí shodovat s morálkou jiné osoby. (Historická vsuvka: biblické desatero apelovalo právě na morálku a vybízelo k dodržování pravidel, která byla v rozporu s tehdejšími mravy.) 
  • Etika spočívá v hledání toho nejlepšího řešení a může se tedy vymykat mravním i morálním pravidlům.

V podnikání definuje a hlídá správné mravy zákon, morálku ovlivňují podnikatelské cíle a etika hodnotí dopad vašich voleb na celek (což dnes znamená především ekologický nebo společenský vliv).  

Etika v podnikání: Ekologie
Chcete být etičtí? Zkuste začít ekologií.

Etika v podnikání a trocha filosofie

Jak moc je vaše podnikání etické? To se bohužel nedá vyjádřit přesnými metrikami. Můžete se ztotožnit s tématy, která jsou takzvaně v kurzu, a přijmout je za vlastní. Důvodem může být vaše přesvědčení o jejich správnosti nebo třeba fakt, že to prospěje vašemu marketingovému obrazu v očích veřejnosti. 

Obecně lze říci, že etika firem se soustředí na zásady partnerského a rovného jednání se zákazníky i konkurencí, společenskou odpovědnost a environmentální dopady provozované činnosti. Mluvíme tedy o morálních, společenských a ekologických zásadách.

Etika podnikání podle EU

Věděli jste, že v EU existuje vzorový etický kodex pro podnikatele? Tento kodex zahrnuje:

  • cílení na ochranu životního prostředí
  • soustavnou kultivaci firemní kultury
  • produkci ekologicky šetrných výrobků
  • zodpovědnost za sdílení pravdivých informací s veřejností
  • zodpovědnost za sdílení pravdivých informací o vlivu činnosti na životní prostředí
Podnikatelé by měli řešit etiku.
Součástí vašeho podnikání by měl být etický kodex.

Poškozuje konkurenční prostředí etické podnikání?

Ne, jen potřebujete najít USP (jedinečné prodejní argumenty), které jsou v souladu s etickými zásadami. Vysokou hodnotu a nutnost etických principů opakuje nespočet zdrojů. Marketingové i obchodní publikace poukazují na důležitost dlouhodobé udržitelnosti podnikání, která se neodmyslitelně pojí se striktně etickým chováním a vystupováním. 

Proč to ony publikace říkají? Protože část spotřebitelů se o toto téma intenzivně zajímá a nechce se podílet na podpoře firmy, která jejich zájem nesdílí. (Kupříkladu naše domácnost bojkotuje veškeré výrobky z produkce holdingu nejmenovaného českého politika.)

Chápu, že toto nemusí být nejpádnější argument. Jenže odkud se klíčová myšlenka vzala? Uvědomte si, že probíhá více méně globální propaganda šetrné produkce a celospolečenské odpovědnosti. Poškozování oponentů v hospodářské soutěži už k získání zakázky nestačí. Můžete tedy ignorovat požadavky například na fair trade, ale konkurenční výhodou budoucnosti je etické podnikání.

Protest zákazníků, kteří chtějí ekologii a etiku v podnikání
Zákazníci volají po ekologických a etických firmách.

Závěr: Dopady neetického podnikání

Když podnikáte v oboru se špatnou pověstí, je to velmi vysilující a myšlenky na snazší neetickou cestu se těžko zbavuje. Myslíte si, že neexistuje takový obor, ve kterém by slušný podnikatel se 100% etickým přístupem mohl uspět? Dovolte mi tedy následující otázku:

Kolikrát jste narazili na diskusi o alarmující úrovni kadeřnic? Versus kolikrát jste si všimli negativní diskuse o jednání realitních makléřů?

Rozdíly v oborech existují. Nikdo nemá potřebu vyjadřovat se obecně ke kadeřnicím, ale u makléřů je to jinak. Problém neetického podnikání spočívá v tom, že dokáže ovlivnit rozvoj celého konkurenčního prostředí.

A přesně proto má význam připomínat si etické kodexy, i když jejich poslání vypadá příliš všeobecně nebo máte dojem, že sami nic neovlivníte.Sledujte i další novinky a články od Time Toasters na našem Facebooku.

Autor

Aneta

administrator

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Podobné články