motivace zaměstnanců

Každý manažer si přeje, aby jeho tým fungoval skvěle. Pravda je však taková, že i když do svého týmu přijmete ty nejslibnější, nejnadanější a nejproduktivnější zaměstnance, pracovní nadšení se časem vytratí. Na vině mohou být příliš složité zakázky, stereotypní úkoly nebo i osobní problémy jednotlivců.

S takovým scénářem je nutné počítat a být na něj připraven. Jak? Mějte vypracovanou motivační strategii, kterou budete zaměstnance průběžně povzbuzovat k dobrým výsledkům. Proto jsme pro vás shrnuli nejčastější a nejúčinnější motivační postupy.  

Finanční motivace aneb peníze hýbou světem

Faktem je, že někteří lidé přistupují k práci pouze jako ke zdroji obživy – tedy peněz. Vzhledem k tomu, že je práce samotná obvykle příliš netěší, je v tomto případě nejúčinnějším způsobem motivace zaměstnanců finanční ohodnocení nebo zaměstnanecké výhody. Jasně jim stanovte, jaké od nich očekáváte pracovní výsledky a jak za ně budou ohodnoceni. 

V tomto duchu můžete efektivně pracovat s KPI, které budou vaše zaměstnance motivovat k plnění stanovených cílů.

Existují pozice (především stereotypní či riziková práce), kde se jiný motivační prostředek jen těžko hledá. Pokud je však pozice ze své podstaty zajímavá, různorodá či kreativní využívejte i jiné motivační prostředky

Psychická motivace aneb chválou k většímu sebevědomí 

Poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu. Nejen tu negativní, ale i tu pozitivní. Je jasné, že bez konstruktivní kritiky by to váš tým daleko nedotáhl – vědět, co děláme špatně, je pro úspěch projektu klíčové. Neméně důležitá (a přesto mnohdy opomíjená) je ale i chvála.

Pokud vidíte, že je váš zaměstnanec v něčem dobrý, řekněte mu to. Nejen že mu tím zlepšíte den, ale zároveň posílíte jeho sebevědomí a pracovní odhodlání. Protože všichni chceme dělat to, v čem jsme dobří.

Komunikujte otevřeně, vyslechněte si, s čím mají zaměstnanci problém a poraďte jim. Požádat o zpětnou vazbu můžete rovněž vy je. Zamezíte tak nedorozuměním, a navíc v členech týmu vzbudíte pocit důležitosti. Pocit, že mají možnost ovlivnit svou práci nebo i chod celé firmy. Ten povede ke zvýšení pracovní motivace. Nikdo z nás nechce být jen kolečkem ve stroji, jehož běh nemůže nijak ovlivnit.

Tip: Podívejte se jakých 7 chyb se manažeři nejčastěji dopouštějí

Motivace příkladem aneb člen posádky – součást lodi

Jděte zaměstnancům příkladem. Ukažte jim, jakou cestou se mají vydat. Dodržujte firemní hodnoty (pokud máte např. etický kodex či jasně dané firemní postupy), reprezentujte značku a žijte jí. Pokud jste nadšenci do svého oboru snadno podobné nadšení vzbudíte i ve svých zaměstnancích. Respektive se jim ho snažte za každou cenu předat. Pokud i vaši zaměstnanci budou sžití s firmou a nadšení tím, co dělá, budou ze své podstaty motivovaní pro ni pracovat.

Zaměstnanci by si také měli být vždy vědomi toho, proč danou práci vykonávají. Jaké jsou její výsledky, a tedy jaký je její smysl. Práce bez jasného smyslu postupem času udolá i ty nejodolnější bojovníky.

Tip: Přečtěte si, jak poznat kvalitního zaměstnance a udržet si ho.

Motivace kariérním růstem aneb jednou budu šéf

Lidí, kteří se celý život spokojí s jednou prací, moc nenajdeme. Většina z nás chce růst. Nejen duševně, ale i kariérně. Pokud zaměstnanec ví, že ho dobře odvedená práce posune na kariérním žebříčku, bude pracovat s větším zápalem. Pokud vaše firma umožňuje v rámci některých pozic kariérní růst, měla by jasně stanovit, jakých výsledků mají zaměstnanci dosáhnout, aby se o takové místo mohli ucházet.

Eintopf aneb kombinujte všechny 

Nejlepší motivace zaměstnanců pochopitelně dosáhnete kombinací všech výše zmíněných bodů. Vždy se zaměřte na vnější motivaci (finance, benefity) i vnitřní motivaci (chvála, kariérní růst apod.). Dobře placený zaměstnanec, který je pyšný na to, že ve firmě pracuje, má jasnou představu o tom, k čemu jeho práce slouží, je pravidelně chválený a má možnost kariérního růstu, vám ke konkurenci neuteče.

Závěrečný tip: Pokud vás tato problematika zajímá více do hloubky a chtěli byste si přečíst nějaké knihy o motivaci, doporučujeme docenta Jana Urbana a Motivace a odměňování pracovníků – Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. 

Autor

Aneta

administrator

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Podobné články